Οργάνωση

ΕΒΟΕ (Ελληνοβρεταννική Οργάνωσις Εθελοντών)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Βάος καθηγητής ξένων γλωσσών (1-1-1942 μέχρι 14-11-1943)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 14-11-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

48/1970, 1/1975

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ ΒΔ Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16, ΕΟΠΔ Τσενόγλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα