Οργάνωση

Εθνικιστών Μαγνησίας Λαρίσης

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (β΄ κατηγορίας): Δημήτριος Καρακίτσος

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

5-8-1946 μέχρι 2-10-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Εθνικιστών Τμήμα Δ. Καρακίτσου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μαγνησία-Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία