Οργάνωση

Εθνικιστές ΝΑ Θεσσαλίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γρηγόριος Σούρλας γεωργοκτηνοτρόφος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-3-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 35 ΕΑΟ ΝΑ Θεσσαλίας Γρ. Σούρλας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 35A ΕΑΟ ΝΑ Θεσσαλίας Γρ. Σούρλας, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 44 ΕΑΟ Εθνικιστών Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας Σούρλα.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 44Α Φάκελος Σούρλα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Περίβλεπτο, ΝΑ Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία