Οργάνωση

Εθνική Πατριωτική Οργάνωσις Πόλεως Φιλιατρών

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Βαγενάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Ιανουάριος 1944 μέχρι 27-8-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνική Πατριωτική Οργάνωσις Πόλεως Φιλιατρών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Φιλιατρά Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος