Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Προκεχωρημένης Μέσης Ανατολής 133 Αρχηγείον Στερεάς Ελλάδος

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Σταματέλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Στερεά Ελλάδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα