Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Μαρεδιανών Κισσάμου

Τύπος

Αρχηγός

Αρτέμιος Πατεράκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

1942-1950

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

27/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΟ Μαρεδιανών Κισσάμου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κίσσαμος Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη