Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Ευθυμίου Βελέντζα

Τύπος

Αρχηγός

Ευθύμιος Βελέντζας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1946-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

11/4-7-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Βελέντζα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βόλος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία