Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Διαφυγής Σκιάθου

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: Σταμάτιος Θεοδώρου, Τιμολέων Καραμπερόπουλος, Κωνσταντίνος Παπουτσής

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος δικαιολογητικών εκπροθέσμων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σκιάθος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Σποράδες