Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Χιτών Χ

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-5-1945 μέχρι 31-7-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ι. Χαρίτση.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος