Οργάνωση

Εθνική Οργάνωσις Αμαρίου Κρήτης

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μόσχος Μοσχάκης αρχίατρος ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-8-1943 μέχρι 31-10-1944 (σύμφωνα με το ΒΔ 23ης Ιουλίου 1953)

15-3-1942 μέχρι 1-10-1944 (σύφωνα με απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/32/898813/18-12-1976/1556/31-12-1976 )

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

70/30-5-1953 19/1972, 11/1976

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 23ης Ιουλίου 1953 (ΦΕΚ 210/Α'/11-8-1953)

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/32/898813/18-12-1976/1556/31-12-1976 (Τ.Β΄) και απόφαση ΥΕΑΘΑ φ. 483/18/530132/22-1-1977-123/10-2-1977 (Τ.Β΄)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 116 ΕΟΕ ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΟΕ Πάρνωνος, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, Ελευθερία ή Θάνατος, ΕΟΠΔ Αμαρίου Κρήτης.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης,Φάκελος 119Α ΕΟΠΔ Αμαρίου Ρεθύμνου Μόσχου Μοσχάκη, ΕΑΟ Τάγμα Σελίνου, ΕΟΕ ΕΟΚ Επαρχίας Σελίνου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αμάρι Ρεθύμνης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη