Οργάνωση

Εθνική Ένωσις Νέων

Τύπος

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Χρήστος Τζιφάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ ΕΟΕ Σελίνου, 87 ΕΑΟ ΕΟΕ Ν. Ρεθύμνης Χρ. Τζιφάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη