Οργάνωση

Εθνική Δράσις

Τύπος

ΟΠΔ/ΕΟΠ/ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Παναγιώτης Σιφναίος δικηγόρος, Γεώργιος Παππάς μηχανικός, Τρύφων Τριανταφυλλάκος ιδιώτης, Αχιλλεύς Παπαδάκος δικηγόρος, Μιχ. Αντωνόπουλος υποστράτηγος ε.α., Βασίλειος Παναγόπουλος υποστράτηγος (όλοι για την περίοδο 1-1-1942 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

31/28-11-1952

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 9-1-1953 (ΦΕΚ 12/Α΄/21-01-1953)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 12 "ΕΟΠΔ Εθνική Δράση".
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 31 έως 57.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Τμήμα Εθνικής Αντίστασης: Εγκύκλιοι 1950 155-200-440, 1952 95-162-275-300, 1953 22-43-59-68-121-167-215-216-232-280, 1954.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Τμήμα Εθνικής Αντίστασης: Εγκύκλιοι 1962 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-75, 1963 1-2, 1964 1-2, 1965 3-4-5, 1966 1-2-3, 1967 1-3-266.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα