Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Τυμφρηστού

Τύπος

Αρχηγός

Φώτιος Κοντός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Τυμφρηστού.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τυμφρηστός Φθιώτιδας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα