Οργάνωση

Εθνική Αντάρτικη Ομάς Λεωνιδίου (Σκαραντάβου)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Αυτοτελής οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Εμμανουήλ Σκαραντάβος εφ. ανθυπολοχαγός

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

1-2-1946 μέχρι 12-4-1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

26/1972, Κ3/1973

ΒΔ / ΠΔ

295/5-4-1973 (ΦΕΚ 87/Α΄/14-04-1973)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 65 ΕΑΟ Ανωγείων Λακωνίας, 66 ΕΑΟ Μυστρά, 67 ΕΑΟ Ομάς Αντιστάσεως Λεωνιδίου, 68 ΕΑΟ Εθνικό Αντικομμουνιστικό Απόσπασμα Μεσσηνίας, 69 ΕΑΟ Απόσπασμα Τσέκερη, 70 Σ. Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λεωνίδιο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος