Οργάνωση

Εθνική Ανταρτική Ομάς Λακωνίας "Ελευθερίου Βρεττάκου"

Τύπος

Αρχηγός

Ελευθέριος Βρεττάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Νοέμβριος 1943 μέχρι Δεκέμβριος 1944

Ιούλιος 1945 μέχρι Μάιος 1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 62 ΕΑΟ ΕΣ Λακωνίας, Φάκελος Εθνική Ανταρτική Ομάς Λακωνίας "Ελευθερίου Βρεττάκου".

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος