Οργάνωση

Εθνικές Αντάρτικες Ομάδες Μακεδονίας Θράκης

Τύπος

Αρχηγός

Θωμάς Σφέτσιος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μακεδονία Θράκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία