Οργάνωση

Εθνικές Αντάρτικες Ομάδες Καβάλας

Τύπος

Αρχηγός

Ευάγγελος Καρανάσιος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Καβάλα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία