Οργάνωση

ΕΘΝΕΠ (Εθνική Επανάστασις)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Εκτελεστική Επιτροπή: Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Ιωάννης Κροντήρης, Ανδρέας Γκότσης, Σπύρος Αποστολάτος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 44 Οργανώσεως Εθνική Επανάστασις (Ε.Θ.Ν.Ε.Π.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα