Οργάνωση

ΕΣΕΑ Παγγαίου (Ένωσις Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος-Αρχηγείον Παγγαίου)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Θεόδωρος Τσακιρίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-9-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Παγγαίο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία