Οργάνωση

ΕΣΕΑ Κοτζά Ορμάν

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-9-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 638/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κοτζά Ορμάν (δάσος)

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία