Οργάνωση

ΕΣΕΑ Καρά Ντερέ

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Αναστάσιος Αβραμίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

22-3-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 174/1973

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Καρά Ντερέ

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία