Οργάνωση

ΕΣΕΑ (Ένωσις Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

22-2-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

76/9-10-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ της 29ης Δεκεμβρίου 1954 (ΦΕΚ 8/Α΄/14-1-1954)

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ανατολική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία