Οργάνωση

ΕΣΕΑ (Ένωσις Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνος)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αντώνης Φωστηρίδης έφ. αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Υποτεταγμένοι Αρχηγοί: Θωμάς Πεχλιβανίδης (αρχηγείο Τσαλ-Νταγ), Αναστ. Αβραμίδης (αρχηγείο Καρά-Ντερέ), Παντελ. Παπαδάκης (αρχηγείο Μποζ-Νταγ), Θεοδωρ. Μικρόπουλος (αρχηγείο Μπαϊράμ Τεπέ), Θεόδωρ. Τσακιρίδης (αρχηγείο Παγγαίου), Αναστ. Τοπούζογλου (αρχηγείο Χαϊδούς), Ευάγγ. Καρανάσιος (αρχηγείο Κοτζά-Ορμάν)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

22-2-1943 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ της 10ης Μαρτίου 1950)

20-9-1942 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 549/1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-195017/7-7-195276/9-10-1953

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ της 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-3-1950)

ΒΔ της 29ης Δεκεμβρίου 1954 (ΦΕΚ 8/Α΄/14-1-1954)

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣΕΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 17 έως 30.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 58 έως 88.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ Αναγνωρισθεισών Οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/69, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ Ιουν. 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 17 Οπλαρχηγοί ΕΑΟ-ΕΣΕΑ (Φωστηρίδη).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φ. 52 ΠΑΟ, ΥΒΕ, Αριστοτέλης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ανατολική Μακεδονία, Δράμα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία