Οργάνωση

ΕΣΕ (Ελληνική Σοσιαλιστική Ένωση)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Π. Στ. Μαγιάκος, Στ. Παππάς ή Παπαδόπουλος, Χ. Βούλγαρης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούνιος 1941 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθέντων οργανώσεων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα