Οργάνωση

ΕΣΑΣ (Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Ιωάννης Απέργης, Ιωάννης Κομπατής, Ευθύμιος Πετρίδης, Αναστάσιος Σούλης, Τάκης Καπράλος, Εμμανουήλ Φθενάκης, Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης, Γεράσιμος Γαλάτης, Κωνσταντίνος Φάκας, Αντώνιος Λυβριαράτος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Αύγουστος 1943 μέχρι Φεβρουάριος 1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/17-10-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΣΑΣ (Εθνικός Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα