Οργάνωση

ΕΣΑΠ (Ελληνικός Στρατός Απελευθερωτικής Προσπάθειας)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Γεώργιος Κωστόπουλος αντισυνταγματάρχης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-2-1942 μέχρι 3-3-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

37/1970

ΒΔ / ΠΔ

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/ 29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 31, Κόδρος, ΕΑΟ ΕΣΑΠ, ΕΑΟ-ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Θεσσαλίας (Βλάχος), Φάκελος 45, ΕΣΑΠ Κωστόπουλος, 46, ΕΟΕ ΣΑΣ, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Δυτ. Θεσσαλίας, Καρδίτσης, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία