Οργάνωση

ΕΣ ΟΤ (Ελληνικός Στρατός Ολυμπίας Τριφυλλίας)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Γεώργιος Καραχάλιος αντιστράτηγος ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1942 μέχρι 30-11-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

9/1969

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 389/1970

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33 ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33Α ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 63 ΕΑΟ + ΕΟΕ ΕΣ Τριφυλίας Ολυμπίας (Γ. Καραχάλιος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ολυμπία-Τριφυλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος