Οργάνωση

ΕΣ Λακωνίας (Ελληνικός Στρατός Λακωνίας)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Ίλαρχος Τηλέμαχος Βρεττάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1943 μέχρι 31-10-1943.

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 62 ΕΑΟ ΕΣ Λακωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος