Οργάνωση

ΕΣ Λακωνίας (Ελληνικός Στρατός Λακωνίας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Ίλαρχος Τηλέμαχος Βρεττάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1943 μέχρι 31-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 62 ΕΑΟ ΕΣ Λακωνίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετρόπουλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσόπουλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος