Οργάνωση

ΕΣ (Ελληνικός Στρατός) Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Χρήστος Καραχάλιος ταγματάρχης πεζικού (1-9-1942 μέχρι 21-10-1943) Αλέξανδρος Αργυρόπουλος (22-10-1943 μέχρι 12-3-1945).

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-9-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

45/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33 ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 61 ΕΟΕ ΕΣ Αρκαδίας-Ηλείας-Αχαΐας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αχαΐα-Ηλεία-Αρκαδία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος