Οργάνωση

ΕΣ (Ελληνικός Στρατός) Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Χρήστος Καραχάλιος ταγματάρχης πεζικού

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-4-1943 μέχρι 25-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

66/5-5-1953 45/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 12ης Ιουνίου 1953 (ΦΕΚ 161/Α΄/1953)

ΒΔ 213/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33 ΕΣ Ολυμπίας-Τριφυλλίας, Γεωργ. Καραχάλιος, ΕΣ Αχαΐας-Ηλείας-Αρκαδίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 61 ΕΟΕ ΕΣ Αρκαδίας-Ηλείας-Αχαΐας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αχαΐα-Ηλεία-Αρκαδία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος