Οργάνωση

ΕΣ Αρκαδίας-Κ. Μεσσηνίας (Ελληνικός Στρατός Αρκαδίας-Κεντρικής Μεσσηνίας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1943 μέχρι 31-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

12/1971

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 549/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 41 ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας, ΕΣ Λακωνίας, ΕΑΟ Μυστρά, ΕΑΟ Πετρόπουλου, ΤΕΛ Πατρών, ΕΑΟ Κέντρου Μεσσηνίας, ΕΑΟ Μηλιτσόπουλου.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 60 ΕΑΟ - ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αρκαδία - Κεντρική Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος