Οργάνωση

ΕΠΕΝ (Εθνική Πατριωτική Ένωσις Νέων)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Χαράλαμπος Γερεμτζές (12-3-1945 μέχρι 31-12-1948), Χαράλαμπος Γερεμτζές (12-3-1945 μέχρι 15-10-1947), Αγησίλαος Φρυδάκης (12-3-1945 μέχρι 15-10-1947), Ιωάννης Απέργης (1-9-1945 μέχρι 31-12-1948), Σταύρος Χαυλίδης (12-3-1945 μέχρι 31-12-1948)

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

12-3-1945 μέχρι 31-12-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

37/1971, 2/1975

ΒΔ / ΠΔ

102/7-2-1972 (ΦΕΚ 28/Α΄/19-02-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 49, ΕΑΟ ΕΔΕΣ Θεσσαλίας-Τρικάλων, 50, ΕΠΕΝ Εδέσσης, Φάκελος 20 ΕΔΕΣ Πρεβέζης, ΕΔΕΣ Κεφαλληνίας, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ηλείας, ΕΔΕΣ Μεσολογγίου, ΕΔΕΣ Ερμιόνιδος, ΕΔΕΣ Παρνασσίδος, ΕΠΕΝ Εδέσσης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Έδεσσα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία