Οργάνωση

ΕΟΒ (Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων) Πατρών

Τύπος

Αρχηγός

Ανδρέας Παπανδρέου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

14-11-1944 μέχρι 30-7-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΟΒ (Εθνική Οργάνωσις Βασιλοφρόνων) Πατρών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος