Οργάνωση

ΕΟΠΔ Β. Περιοχής Νομού Χανίων Αθανασάκη

Τύπος

Αρχηγός

Ηλίας Αθανασάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Οκτώβρης 1944 μέχρι Μάϊος 1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

41/1971, 13/1972, 2/31-1-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος 90 ΕΟΠΔ Ηρακλείου Μ. Ακουμιανάκη, Φάκελος ΕΟΠΔ Β. Περιοχής Νομού Χανίων Αθανασάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Χανιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη