Οργάνωση

ΕΟΠΔ Ηρακλείου (Ανδρουλάκης)

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Ανδρουλάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1941-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

10/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 90 ΕΟΠΔ Ηρακλείου Μ. Ακουμιανάκη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΟΠΔ Ηρακλείου Ανδρουλάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη