Οργάνωση

ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωση Κρήτης) Νομού Ρεθύμνης / Τζιφάκη

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Χρήστος Τζιφάκης, Γεώργιος Βάμβουκας, Ηλίας Σκουλάς, Εμμ. Παπαδογιάννης, Εμμ. Τσιριμονάκης, Ιωσήφ Χομπίτης, Νικόλαος Βογιατζής, Γεώργιος Μαραγκάκης, Στέλιος Ψυχουντάκης, Δημ. Σακκόραφος, Νικόλαος Μπιράκης, Αντώνιος Λίτινας, Γεωρ. Βουλγαράκης, Ιωάννης Προκοπάκης, Μιχαήλ Παπαδάκης, Γεώργιος Χαλκιαδάκης (15-6-1941 μέχρι 28-5-1945)

Διοικούσα Επιτροπή: Χρήστος Τζιφάκης, Ηλίας Σκουλάς, Ιωσήφ Χομπιτάκης, Νικήστρατος Βογιατζής, Στυλιανός Ψυχουντάκης, Αντώνιος Λίτινας, Γεώργιος Βούλγαρης, Γεώργιος Χαλκιαδάκης, Γεώργιος Μαραγκάκης (σύμφωνα με το ΒΔ 485/10-6-1972)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/1949, 21/1952 21/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/11-8-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 54Β Τζιφάκης, 55 ΕΑΟ ΕΟΕ Μπαντουβά Εμμανουήλ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 86 ΕΑΟ ΕΟΕ Σελίνου, 87 ΕΑΟ ΕΟΕ Ν. Ρεθύμνης Χρ. Τζιφάκη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ρέθυμνο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη