Οργάνωση

ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωση Κρήτης) Νομού Ηρακλείου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Διοικούσα Επιτροπή 16μελή: Εμμ. Πετράκης (Νοέμβρης 1941 μέχρι 28-5-1945), Μενέλαος Λιγνός (Νοέμβρης 1941 μέχρι 28-5-1945), Κων. Βρετάκης (Νοέμβρης 1941 μέχρι 28-5-1945), Αντ. Μπετινάκης (Νοέμβριος 1941 μέχρι Οκτώβριος 1942 οπότε και εκτελέστηκε), Στυλ. Γιαμαλάκης (Οκτώβριος 1943 μέχρι 28-5-1945), Κων. Πολυχρονάκης (Οκτώβριος 1943 μέχρι 28-5-1945), Αντώνιος Καστρινάκης (Νοέμβριος 1941 μέχρι 16-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Νικολ. Νταγιαντάς (Νοέμβριος 1941 μέχρι 28-5-1945), Μηνάς Γεωργιάδης (Νοέμβριος 1941 μέχρι 3-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Τίτος Γεωργιάδης (Νοέμβριος 1941 μέχρι 3-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Γεωργ. Αθ. Σκουλάς (Νοέμβριος 1941 μέχρι 16-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Αλ. Ραυτόπουλος (Νοέμβριος 1941 μέχρι 7-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Εμμ. Σταματουλάκης (Νοέμβριος 1941 μέχρι 7-6-1942 οπότε και τουφεκίσθηκε), Μεν. Καρπαθάκης (15-6-1941 μέχρι 28-5-1945), Ανδρέας Νάθαινας (11-8-1944 μέχρι 28-5-1945), Ευγ. Ψαλιδάκης αρχιμανδρίτης (Νοέμβριος 1941 μέχρι 28-5-1945) Διοικούσα Επιτροπή: Μενέλαος Λιγνός (1-1-1943 μέχρι 28-5-1945), Ανδρέας Νάθαινας (11-8-1944 μέχρι 28-5-1945), Αντ. Πετεινάκης (1-1-1943 μέχρι 3-3-1943), Εμμ. Πετράκης (1-1-1943 μέχρι 28-5-1945), Κων. Βρετάκης (1-1-1943 μέχρι 28-5-1945), Στυλ. Γιαμαλάκης (1-1-1943 μέχρι 28-5-1945), Κων. Πολυχρονάκης (1-1-1943 μέχρι 28-5-1945) (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Νοέμβριος 1941 μέχρι 28-5-1945

1-1-1943 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 18/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 97 ΑΕΑΚ, 98 ΕΟΚ Ηρακλείου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ηράκλειο

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη