Οργάνωση

ΕΟΚ (Εθνική Οργάνωση Κρήτης) Νομού Χανίων πλην Επαρχίας Σελίνου / ΕΟΚ Χανίων

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή 23μελή: Νικόλαος Σκουλάς (20-7-1943 μέχρι 28-5-1945), Χαριδ. Πολυχρονίδης (20-7-1943 μέχρι 28-5-1945), Ιωσήφ Βολουδάκης (20-7-1943 μέχρι 28-5-1945), Μιχαήλ Μποτονάκης (1-11-1943 μέχρι 28-5-1945), Εμμανουήλ Μπασιάς (20-7-1943 μέχρι 28-5-1945), Θεόδωρος Νιαουνάκης (24-8-1943 μέχρι 28-5-1945), Δημ. Αγγελάκης (1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Μάρκος Σπανουδάκης (20-7-1943 μέχρι 28-5-1945), Αντ. Ησυχάκης (1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Κων. Κωνσταντινίδης (1-11-1943 μέχρι 28-5-1945), Κων. Μητσοτάκης (1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Εμμαν. Νικολούδης (1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Εμμ. Χαζίρης (1-1-1944 μέχρι 28-5-1945), Σταύρος Κελαϊδής (1-3-1944 μέχρι 28-5-1945), Ευτύχιος Κορκίδης (1-3-1941 μέχρι 28-5-1945), Λεων. Αληγιζάκης( 1-3-1944 μέχρι 28-5-1945), Κων. Συνολάκης (1-3-1944 μέχρι 28-5-1945), Εμμ. Κλάδος (1-3-1944 μέχρι 28-5-1945), Κων. Γαλάνης (1-11-1943 μέχρι 28-5-1945), Αντώνιος Παπαδάκης (Νοέμβριος 1944 μέχρι 28-5-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

20-7-1943 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 21/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 99 ΕΟΚ Χανίων, 100 ΕΟΕ ΟΜΕΤ, 101 ΕΟΕ Σητείας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Χανιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη