Οργάνωση

ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ (Εθνικάς Ομάδας Ελλήνων Ανταρτών Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) / ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβα

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Ναπολέων Ζέρβας υποστράτηγος ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

23-7-1942 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

23-7-1942 μέχρι 12-2-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 42/29-12-1970)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 15/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950)

ΒΔ 42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α' /3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος