Οργάνωση

ΕΟΕ Νομού Ηλείας

Τύπος

Αρχηγός

Μιχαήλ Μάντζος αντιστράτηγος ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 61 ΕΟΕ ΕΣ Αρκαδίας-Ηλείας-Αχαΐας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Νομός Ηλείας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος