Οργάνωση

ΕΟΑ ΕΣ (Εθνική Οργάνωσις Αξιωματικών Ελληνικός Στρατός)

Τύπος

Αρχηγός

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος υποστράτηγος ε.α.

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Σεπτέμβριος 1942 μέχρι Νοέμβριος 1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 60 ΕΑΟ - ΕΣ Αρκαδίας, Κεντρικής Μεσσηνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αρκαδία - Κεντρική Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος