Οργάνωση

Ένωσις Βασιλοφρόνων Αγίου Γεωργίου Ζωοδόχου Πηγής

Τύπος

Αρχηγός

Τζανακάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή