Οργάνωση

Ένωσις Εθνικιστών Μεσσηνίας (Τμήμα Δαβολιτσίου Πατρών)

Τύπος

Αρχηγός

Ι. Χαρίτσης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

5-8-1943 μέχρι 30-9-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ι. Χαρίτση.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος