Οργάνωση

Ένοπλος Ομάς Συκέας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Παλάσκας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

1945-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

17/24-5-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ένοπλος Ομάς Συκέας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ελασσόνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία