Οργάνωση

Ένοπλο Τμήμα ΜΑΥ Κύμης (Ευβοίας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Δημήτριος Θεοφίλου ή Διόφυλλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

31-5-1945 μέχρι 31-12-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/1970

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 0686.013/101/4-3-1970 Τ.Β΄17/25356/23-2-1970

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 64 ΕΑΟ Ασπροβάλτας, ΕΑΟ Ανεξάρτητο Τμήμα Κολούρα Φραγκίσκου, ΕΟΠΔ 503, ΕΟΠΔ Πλούτων, ΕΟΠΔ Κυκλάδων, ΕΑΟ Αραπαντώνη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κύμη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα