Οργάνωση

Ελλάς Ελευθερία (Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Πρόεδρος διοικούσας επιτροπής: Χρήστος Παπαδάτος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 17-3-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΠΔ 226/1973

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 120 ΕΟΕ Ελλάς Ελευθερία Άρτης και επαρχιών Βάλτου και Τριχωνίδος (Ζορμπαλάς Γ.)
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 19Α Ελλάς Ελευθερία.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Γιάννενα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος