Οργάνωση

ΕΚΚΑ (Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αντώνιος Καψαλόπουλος δικηγόρος, Αλέξανδρος Κωστόπουλος στρατιωτικός ιατρός, Δημήτριος Καραχρήστος υποστράτηγος, Δημήτριος Γεωργαντάς ταξίαρχος, Γεώργιος Καρτάλης πολιτικός, Δημήτριος Κατάβολος δικηγόρος, Δημήτριος Μανωλέσσος διευθυντής Γενικού Λογιστηρίου Υπουργείου Οικονομικών, Δημήτριος Ψαρρός υποστράτηγος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Καλοκαίρι του 1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 19/1972

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10ης Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-3-1950)

ΒΔ 657/1972

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5/42 ΣΕ & ΕΚΚΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 5 ΕΑΟ 5/42 ΣΕ Ψαρρού.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 29 ΕΟΕ ΕΚΚΑ.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 32Α ΕΟΕ-ΕΚΚΑ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα