Οργάνωση

ΕΕΣ (Εθνικά Επαναστατικά Σώματα)

Τύπος

Αρχηγός

Αρχηγείον: Αιμίλιος Δημητριάδης, Ροδίων Προκοπίου Γεωργιάδης, Νικόλαος Δημόπουλος, Νικόλαος Αντωνιάδης, Εμμανουήλ Καζασίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 45 "Φάκελλος Οργανώσεως Εθνικά Επαναστατικά Σώματα (Ε.Ε.Σ.)"

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα