Οργάνωση

ΕΕΕ (Ένωσις Ελευθέρων Ελλήνων)

Τύπος

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Μιλτιάδης Κανάρης, Ηλίας Μαριολόπουλος, Γεώργιος Καναγκίνης, Δημήτριος Τσίρος, Λεωνίδας Μπουρνιάς, Παύλος Ντεντιδάκης, Νικόλαος Μαλαγαρδής, Σταμάτιος Χατζήμπεης, Λουκάς Μπελλώνιας, Μιχαήλ Παξιμάδης, Ιωάννης Εφραιμίδης, Εμμανουήλ Βολανάκης, Νικόλαος Χωραφάς, Ιωάννης Ηλιόπουλος, Χρήστος Αγγελινός, Θεόδωρος Τορρώσης, Γεώργιος Αθανασούλας, Παναγιώτης Σταθόπουλος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 47 Οργανώσεως Ένωσις Ελευθέρων Ελλήνων (ΕΕΕ).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα